Pobyty s intenzivní výukou jízdy na koni

V případě zájmu o pobyt nás kontaktujte na e-mailovou adresu: manon@wo.cz, zašleme Vám přihlášku a bližší informace o pobytu, také Vám rádi odpovíme na Vaše další otázky.


 

VELIKONOČNÍ POBYT S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PO KROCÍCH K ZZVJ

31. BŘEZNA - 5. DUBNA 2021

Příjezd středa do 18.00, odjezd pondělí ve 14.00 hodin, 5 výukových lekcí + bowlingový turnaj. Lekce je možné dokoupit. Pobyt je vhodný pro začínající i pokročilé jezdce od 8 let.

Na velikonočním pobytu na nás čeká příprava na ZZVJ - bezpečný pohyb na jízdárně, předvádění koní, testy, hezké předvedení drezurní úlohy a souhra mezi jezdcem a koněm na malém parkuru. Pro pokročilejší jezdce bude výuka vedena ve vyšší náročnosti. Lekce jsou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdce. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - vše co se týká ZZVJ.

Věrnostní cena:  5 600,- Kč


PODZIMNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI - PO KROCÍCH K ZZVJ - OBSAZENO

27. - 31. ŘÍJNA 2021

Příjezd ve středu do 18.00, odjezd neděle ve 14.00 hodin, 4 výukové lekce + předvádění. Návštěva Litomyšle + krytý bazén. Pobyt je vhodný pro začínající a pokročilé jezdce od 8 let.

Zlepšováním techniky sedu a rovnováhy se jezdec může neustále zlepšovat a o to nám v této přípravě na ZZVJ půjde. Pro pokročilejší bude pobyt vedený ve vyšší náročnosti - můžeme si vybrat obtížnější drezurní úlohu, důkladně si vysvětlíme a zopakujeme ustupování na holeň a vyzkoušíme si ho v různých variantách. Vyšší nároky budou kladeny i na průběh skokové přípravy a malý parkur. Zopakujeme všechny okruhy teorie, včetně bezpečného pohybu na jízdárně a předvádění. Lekce budou vždy přizpůsobeny zkušenostem jezdců. Výukový program je doplněný o sportovní a společenské hry.

Téma pobytu - co se můžeme díváním naučit a z čeho poučit. Můj vzor.

Věrnostní cena:  4 600,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________


Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz