ZZVJ NA SUCHÉ

29. března 2008, týden po posledním halovém tréninku, proběhnou v hale na Suché ZZJV. Začátek v 9.00 hodin. Bližší informace najdete na webových stránkách východočeské oblasti.

Vloženo 15.1.2008 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz