Zveme vás 23. září na drezurní veřejný trénink

drezurní veřejný trénink

           

1. Základní údaje:

   Pořadatel:            Jezdecký klub Hřebčín Suchá

        Datum konání:        23. září 2012

        Místo konání:         Jezdecký areál Jízdárna Suchá

        Kolbiště:               80 x 70 m, pískový povrch s geotextilií

        Opracoviště:          24 x 64 m venkovní nebo hala, pískový povrch

        Rozhodčí:              Jan Buben

 

2. Technické údaje:

2.1.    Předpisy: ustanovení tohoto rozpisu veřejného tréninku

 

2.2. Soutěže:

 

1.           Drezurní úloha P5

 

2.           Drezurní úloha Z1/2009

 

3.           Drezurní úloha DÚ/2009

 

4.           Drezurní úloha DD/2009

 

5.           Drezurní úloha DJ/2009

 

Úloha P5, Z1 a DÚ je čtená, každý startující si opatří vlastního čtenáře. Soutěže jsou vždy otevřeny pro všechny jezdce, koně i pony. Po odjetí drezury proběhne krátká konzultace s rozhodčím.

 

2.3. Předběžný časový rozvrh:

Konečná prezentace je hodinu před začátkem soutěže. V 11.00 hod. soutěž č.1 a   následně soutěže č.2, 3, 4 a 5.

 

3.  Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky zasílejte prosím do 15. září 2012 na adresu manon@wo.cz nebo SMS zprávou na 606 836 449

3.2. Startovné: 200,- Kč / start v soutěži

3.3. Ustájení pořadatel nezajišťuje

3.4. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka

  

4. Veterinární předpisy:

Vedoucí transportu po příjezdu předloží příslušné potvrzení pro přesun, opatřené všemi potřebnými náležitostmi

 

5. Poskytované služby:

5.1. Lékařská služba je zabezpečena pohotovostní službou

5.2. Veterinární pohotovostní služba - MVDr. Iva Benešová

5.3. Podkovářskou službu pořadatel nezajišťuje

 

6. Ostatní ustanovení:

6.1. V soutěžích budou jezdci dekorováni na 1.- 5. místě floty a upomínkovými cenami

6.2. Pořadatel neručí za úrazy a nemoci koní a jezdců

Vloženo 12.9.2012 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz