Ohlédnutí za květnovými KMK

Zajímavou chovatelskou akcí byl seriál Kritéria mladých koní v areálu Hřebčína Suchá u Litomyšle, která se konala ve sváteční den – na prvního máje. Sešlo se kvalitní pole startujících koní a v sedlech nebyl nikdo jiný, než česká jezdecká parkurová elita.

Čtyřletý ročník hřebců, valachů a klisen byl hodnocen na parkuru stupně „Z“. Mezi klisnami byla nejlépe hodnocenou La Carina vedena Janem Zwingerem (Stáj Zwinger). Bodové hodnocení bylo 8,2 za provedení skoku, 7,8 za obratnost koně a 8,0 za připravenost, celkem 24,0. Druhou klisnou byla Arven 3 předváděná Jiřím Hruškou (JK Opava Kateřinky), kdy její celkové hodnocení bylo 23,8 bodů.

Čtyřletých valachů a hřebců se předvedlo dohromady 14. Jiří Hruška dovezl do této kategorie dva koně, přičemž s Carlo-T zvítězil (25,5 bodů) a s Clin D´Or ČT byl pátý (23,8b.). Druhým hřebcem z nejmladšího ročníku byl mnětický plemenný hřebec Pandrhola vedený Markem Hentšelem (JK Baník Ostrava). Jeho bodový zisk byl 24,5 bodů.

Parkur stupně ZL, to byla kritéria pro pětileté klisny. V této soutěži se dvě klisny bodově naprosto shodovaly – Arista 1 s Jiřím Hruškou a Campilla s Markem Hentšelem. Obě měly 24,2 bodů.

Na parkuru „L*“ se hodnotily kvality pětiletých valachů a hřebců. Uvedlo se jich dvanáct, přičemž tuto soutěž ovládly jezdkyně – zvítězila Bc.Veronika Klímová s hřebcem La V Grand (Elmtree a.s.) s 25,2 body. Druhá byla Stanislava Kopecká s Escudem (JO Stáj Dvořák-Čistá) s 24,5 body, třetí pak Hana Kopecká a Floyd (24,4b.).

Nejstarší ročník, šestiletí koně, poměřovali své kvality již na dvouhvězdovém L. Mezi klisnami byla nejlépe hodnocenou Daytilla vedena Janem Zwingerem (24,6bodů), druhou byla Luana-T s Ivou Holíkovou (Stáj Dani Zbožnice), třetí Sonya s Zdeňkem Žílou.

Jezdecká stáj Schneider přivezla letošního vítěze mezi hřebci a valachy v šestiletém ročníku KMK na Suché. Stal se jím Zento-S vedený Jiřím Lužou. Dosáhl bodového zisku třikrát 8,5. Druhým hřebcem byl Carison, převáděný Markem Klusem, s 8,5body za provedení skoku, 8,3 body za obratnost a 8,2 za připravenost. Třetí byl Dominka B. a Zdeněk Žíla.

Chovatelské závody Kritérií mladých koní budou pokračovat zastávkou ve Zduchovicích. Tým na Suché však nezahálí a pokračujeme 10. května 2014 dalšími jezdeckými závody, kterým předchází 8. května veřejný trénink a hobby soutěže

Foto z akce najdete na www.fotomichaela.wbs.cz

Již nyní se těšíme na další shledání!

Vloženo 2.5.2014 ... zpět

Jiří Skřivan, Prokešova 912, 570 01 Litomyšl • tel: +420 602 451 918, fax: +420 461 613 220, e-mail: manon@wo.cz, web: www.stajmanon.cz